Informatie & Ondersteuning

Hier is informatie samengebracht, met een overzicht van interessante artikelen, cursussen, organisaties,... gericht op mantelzorgers van mensen met dementie.

Alle Artikel Boek Organisatie Cursus Video Website Podcast
Website
Virtual Tour Odense houses MONUMENT Project Ga virtueel op bezoek bij onze Odensehuizen! Mar 24, 2023
Video
Odensehuis Walcheren Neem hier een kijkje bij Odensehuis Walcheren. Welkom! Jan 13, 2023
Boek
DE ACTIVITEITENGIDS In dit boek heeft Monika Eberhart 200 activiteiten verzameld voor mensen met dementie. Bij elke activiteit staat een uitleg, hoelang de activiteit duurt en of het geschikt is voor mensen met beginnende of meer gevorderde dementie Feb 14, 2022
Boek
Niet vergeten. Als iemand die je lief is dementie heeft Troostende woorden vanuit persoonlijke ervaringen en universele inzichten. Feb 07, 2022
Podcast
VPRO Dorst podcast ''Bob'' Jan 23, 2022
Boek
Met alzheimer naar de Alpen. Een reisgids voor mensen met jongdementie Reisgids van het Brain Adventure Team, een beweging van avonturiers en mensen met jongdementie, over een erg gevarieerde bergtocht in het Italiaanse Valle Maira voor mensen met dementie. Nov 30, 2021
Website
WVO Zorg Samen voelt beter Nov 30, 2021
Boek
De weg kwijt Over de schaduwzijde van de euthanasie wet Nov 30, 2021
Boek
Hersenschimmen Een indringende en ontroerende roman over dementie Nov 28, 2021
Boek
Dementie. Een boek voor partners Het eerste boek van, over en voor partners van mensen met dementie. Interviews met partners, afgewisseld met meningen en bevindingen van deskundigen Nov 28, 2021
Boek
Het spel van de verbeelding Het spel van de verbeelding nodigt uit tot een nieuwe vorm van communicatie, gericht op emotie, het zintuiglijke en het onbewuste Nov 26, 2021
Cursus
Ziekenverzorging aan bed Manteling organiseert samen met een wijkverpleegkundige van Zorgstroom de training ‘Ziekenverzorging aan bed’. Nov 23, 2021
Cursus
Cursus ‘Omgaan met iemand met dementie Omgaan met iemand met dementie Nov 23, 2021
Cursus
Tilvaardigheidstraining Cursus voor een goede tiltechniek Nov 23, 2021
Organisatie
Odensehuis Walcheren De diagnose is er, u of uw naaste heeft geheugenklachten, dementie. Wat nu?! U staat er niet alleen voor. Odensehuis Walcheren is er voor u! Nov 23, 2021
Organisatie
University of Applied Sciences “Wees de verandering die je in de wereld wilt zien”. Vanuit die gedachte ziet de HZ het als haar taak om met vernieuwend onderwijs en onderzoek bij te dragen aan een betere wereld. Nov 23, 2021
Organisatie
Zeeuwse Zorgschakels Wie te maken krijgt met dementie, hersenletsel of het naderend afscheid van het leven zit vol vragen. Zeeuwse Zorgschakels informeert, deelt kennis en ondersteunt. Met lerende netwerken en praktische ondersteuning met casemanagement dementie. Nov 23, 2021
Organisatie
Manteling Walcheren Het leven plezieriger maken voor mensen die hulp nodig hebben en voor hen die graag helpen. Dat is wat ons drijft. Nov 23, 2021
Organisatie
WVO zorg "Samen voelt beter" vanuit dat motto biedt WVO Zorg persoonlijke en liefdevolle zorg Nov 23, 2021
Website
Manteling Walcheren Het leven plezieriger maken voor mensen die hulp nodig hebben en voor hen die graag helpen. Dat is wat ons drijft. Nov 22, 2021