Zeeuwse Zorgschakels

Wie te maken krijgt met dementie, hersenletsel of het naderend afscheid van het leven zit vol vragen. Zeeuwse Zorgschakels informeert, deelt kennis en ondersteunt. Met lerende netwerken en praktische ondersteuning met casemanagement dementie.

Gepubliceerd door: WVO Zorg

Voor de casemanagers dementie is het welbevinden en de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers het belangrijkste. Casemanagers dementie zijn speciaal opgeleid om mensen met dementie en hun naasten te begeleiden. Casemanagers signaleren en analyseren stemmings- en gedragsproblemen, hebben aandacht voor emotionele problemen en overbelasting van mantelzorgers (spanning, angst, depressie) en ondersteunen bij en regelen opnames of verplaatsingen naar andere woonvormen.

Zo lang mogelijk wordt het regelvermogen bij de persoon zelf en de naasten gelegd, waarbij casemanagement dementie steeds het evenwicht tussen draagkracht en draaglast van het cli├źntsysteem bewaakt en bevordert vanuit de principes van persoonsgerichte en integrale zorg.

Casemanagement dementie houdt rekening met speciale doelgroepen zoals personen met dementie met een migratieachtergrond, jonge mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking en dementie.

Details van organisatie

Naam: Zeeuwse Zorgschakels

Ga naar website