Informatie & Ondersteuning

Hier is informatie samengebracht, met een overzicht van interessante artikelen, cursussen, organisaties,... gericht op mantelzorgers van mensen met dementie.

Alle Artikel Boek Organisatie Cursus Video Website Podcast
Organisatie
Odensehuis Walcheren De diagnose is er, u of uw naaste heeft geheugenklachten, dementie. Wat nu?! U staat er niet alleen voor. Odensehuis Walcheren is er voor u! Nov 23, 2021
Organisatie
University of Applied Sciences “Wees de verandering die je in de wereld wilt zien”. Vanuit die gedachte ziet de HZ het als haar taak om met vernieuwend onderwijs en onderzoek bij te dragen aan een betere wereld. Nov 23, 2021
Organisatie
Zeeuwse Zorgschakels Wie te maken krijgt met dementie, hersenletsel of het naderend afscheid van het leven zit vol vragen. Zeeuwse Zorgschakels informeert, deelt kennis en ondersteunt. Met lerende netwerken en praktische ondersteuning met casemanagement dementie. Nov 23, 2021
Organisatie
Manteling Walcheren Het leven plezieriger maken voor mensen die hulp nodig hebben en voor hen die graag helpen. Dat is wat ons drijft. Nov 23, 2021
Organisatie
WVO zorg "Samen voelt beter" vanuit dat motto biedt WVO Zorg persoonlijke en liefdevolle zorg Nov 23, 2021