Informatie & Ondersteuning

Hier is informatie samengebracht, met een overzicht van interessante artikelen, cursussen, organisaties,... gericht op mantelzorgers van mensen met dementie.

Alle Artikel Boek Organisatie Cursus Video Website Podcast
Cursus
Ziekenverzorging aan bed Manteling organiseert samen met een wijkverpleegkundige van Zorgstroom de training ‘Ziekenverzorging aan bed’. Nov 23, 2021
Cursus
Cursus ‘Omgaan met iemand met dementie Omgaan met iemand met dementie Nov 23, 2021
Cursus
Tilvaardigheidstraining Cursus voor een goede tiltechniek Nov 23, 2021