Odensehuis Walcheren

Hier vindt u informatie over Odensehuis Walcheren, het Odensehuis voor inwoners van Middelburg, Veere en Vlissingen

Gepubliceerd door: WVO Zorg

ODENSEHUIS WALCHEREN

Odensehuis Walcheren is een informele, gezellige plek waar mensen met beginnende geheugenklachten (vaak veroorzaakt door dementie) en hun mantelzorgers terecht kunnen voor gezelligheid en advies. Een plek waar u echt uzelf kunt zijn, ook als u soms het gevoel heeft uzelf kwijt te raken.

Odensehuis Walcheren is in 2011 opgericht naar het voorbeeld van het initiatief in de stad Odense in Denemarken. Odensehuis Walcheren biedt mensen met beginnende dementie én hun mantelzorgers een laagdrempelige plek waar ze gezien en gehoord worden; zonder indicatiestelling en/of directe behandeldoelen.

Odensehuis Walcheren is een plaats voor ontmoeting, een luisterend oor, een aanbod van activiteiten. Vooral zijn wij een plek voor wederzijds begrip van mensen met dementie én hun mantelzorgers. De begeleiding door de coördinator en vrijwilligers omvat dus zowel de mens met beginnende dementie als diens naaste/mantelzorger. Ook willen we met onze laagdrempeligheid een bijdrage leveren aan het accepteren van en begrip voor dementie.

Details van website

Titel: Odensehuis Walcheren

Auteur: Odensehuis Walcheren

Ga naar website